От Антонина КАРДАШЕВА

Психология за родители

Това е книга, която обяснява зараждането и проследява развитието на връзката семейство - дете и отговаря на въпроса: "Защо девиантното поведение се формира в семейна среда?"

Купи сега!

От Хасан ЕФРАИМОВ

ИЗПРАЩАЧЪТ НА ДУШИ

Бях я виждал многократно из коридорите на болницата. За пръв път я забелязах по време на едно нощно дежурство. Пристъпваше на неоновата светлина. Идваше откъм дългия край на коридора. Вървеше бавно, цялата облечена в бяло.

Купи сега!

От Хасан ЕФРАИМОВ

ШЕЙТАНИТЕ ОТ ТАВАНА
НА ГАРА ХИТРИНО

В памет на жертвите от Хитрино.
Знаете ли...? Аз знам къде живеят Шейтаните! Живеят в Шейтанджък! Защо иначе би се наричало така селото? Каза ми го дядо... И тати го потвърди. Шейтанджък е Хитрино.

Купи сега!
  • гр. Силистра 7500, ул. Десети Февруари №2 email: office@bookbox.bg